Code Bài Viết Liên Quan Kèm Ảnh Thumbnai Cho WordPress

 

Plugin Related Post hay còn được gọi là bài viết liên quan, nhiệm vụ của nó nhằm “giữ chân” người dùng khi họ đọc các bài viết trên website của bạn. Đôi khi sử dụng nó hợp lý, nó còn tăng tính thẩm mỹ cho website của bạn.

Plugin Related Post Cách tạo bài viết liên quan

Plugin Related Post Cách tạo bài viết liên quan

Lợi thế của việc sử dụng wordpress chính là kho thư viện plugin đồ sộ. Dường như tất cả những gì bạn nghĩ ra, bạn tưởng tượng ra cho website wordpress của bạn thì hiện nay đều đã có các plugin tại kho thư viện WordPress plugin (chỉ có điều là có cái miễn phí, cái thì mất phí :p )

Việc sử dụng nhiều plugin trên website wordpress của bạn được các chuyên gia khuyến cáo là không nên, vì nó có nguy cơ làm chậm trang web của bạn, chưa kể đến việc các plugin có thể xung đột với nhau.

WordPress Plugin phổ biến nhất, được mọi người tìm kiếm nhiều nhất chắc là plugin bài viết liên quan (Related Posts). Mặc định thì wordpress không có tính năng này. Nhưng bạn có thể thêm nó bằng cách sử dụng một plugin hoặc bạn có thể thực hiện theo bài viết dưới đây của tôi để thêm bài viết liên quan bằng code.

Plugin Related Post cho Website wordpress

Bạn có thể tìm kiếm trong kho thư viện của wordpress và sử dụng các plugin ấy để hiển thị bài viết liên quan trong website wordpress của bạn, dưới đây tôi xin liệt kê một số plugin cho phép bạn tạo bài viết liên quan. Nhưng tôi vẫn khuyên bạn không nên sử dụng chúng.

Hiển thị bài viết liên quan kèm ảnh thumbnai sử dụng code.

Tính năng bài viết liên quan này có thể hiển thị ở mọi vị trí mà bạn muốn miễn nó nằm trong loop của wordpress, nhưng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết cách hiển thị bài viết liên quan chỉ ở trong trang bài viết (single.php)

Thumbnai trong bài viết

Thật ra thì chức năng này đã có sẵn ở các phiên bản wordpress gần đây. Nhưng không phải theme nào cũng đã kích hoạt nó, để kích hoạt đó, bạn cần thêm đoạn code bên dưới vào trong file functions.php của theme bạn đang sử dụng.

1
2
add_theme_support( 'post-thumbnails' );
set_post_thumbnail_size( 100, 50, true );
  • Dòng 1: Để bật tính năng thumbnail của bài viết.
  • Dòng 2: Để set width và hight của ảnh thumbnail.

Lưu ý: Để hiển thị được ảnh thumbnail thì bạn cần sử dụng chức năng Use as featured image trong khi viết bài. Nếu không thì bạn có thể sử dụng plugin Auto Post Thumbnail để nó tự động làm việc này(Plugin này sẽ tự động lấy ảnh đầu tiên trong bài viết làm featured images)

Hiển thị bài viết liên quan (Related Post) kèm thumbnail

Sử dụng đoạn code bên dưới, chèn vào file single.php . Bạn muốn bài viết liên quan hiển thị ở đâu thì chèn ở đó.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
<div>
<h3>Related posts</h3>
<?php
$orig_post = $post;
global $post;
$tags = wp_get_post_tags($post->ID);
if ($tags) {
$tag_ids = array();
foreach($tags as $individual_tag) $tag_ids[] = $individual_tag->term_id;
$args=array(
'tag__in' => $tag_ids,
'post__not_in' => array($post->ID),
'posts_per_page'=>4, // Số bài viết liên quan muốn hiển thị.
'caller_get_posts'=>1
);
$my_query = new wp_query( $args );
while( $my_query->have_posts() ) {
$my_query->the_post();
?>
<div>
<a rel="external" href="<? the_permalink()?>"><?php the_post_thumbnail(array(150,100)); ?><br />
<?php the_title(); ?>
</a>
</div>
<? }
}
$post = $orig_post;
wp_reset_query();
?>
</div>

Trong đoạn code trên có dòng the_post_thumbnail(array(150,100)) Nó có nhiệm vụ hiển thị kích thước ảnh thumbnail. Bạn có thể thay đổi kích thước ảnh thumbnail tại đó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *