Delicia Airdrop – Nhận Free 300 DFT Tokens | Airdrop & Bounty Review

Airdrop 1:

  1. Visit the Telegram airdrop form page.
  2. Join Telegram group.
  3. Post 1 reply theo mẫu vào Bitcointalk thread.
  4. Check kết quả ở spreadsheet.

Airdrop 2: 200 DFT

  1. Visit the Youtube airdrop form page.
  2. Subscribe Youtube channel.
  3. Like ít nhất 1 video 
  4. Post 1 reply theo mẫu vào  Bitcointalk thread.
  5. Check kết quả ở spreadsheet.

airdrop, bounty, coin free,review, devtev

Nhớ Follow mình để Update các dự án Hot nha !!

👉Danh sách hơn 500 dự án Hot Update hàng ngày : LINK

Kết quả hình ảnh cho telegram

Kết quả hình ảnh cho youtube

Review, Airdrop, Bounty

0chain Airdrop – Tổng100,000 ZCHN Tokens | Airdrop & Bounty Review

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *