Hướng dẫn chơi với margin trading

I – Giới thiệu:

 • Margin trading là thị trường có rủi do cao
 • Margin trading cho phép ta được vay gấp 2,5 lần số vốn ta có, nó sẽ tự động hiển thị số coin được vay và số btc được vay ở 2 mục buy và sell
 • Margin trading có 2 lệnh long và short
 • Trước khi thực hiện giao dịch margin ta phải ký quỹ một khoản tiền btc hoặc 1 trong những coin ở margin làm tài sản thế chấp.

II – Hướng dẫn ký quỹ:

Hướng dẫn chơi với margin trading

ở mục buy sell của margin có nút transfer ấn vào đó sẽ hiện ra giao diện sau

Hướng dẫn chơi với margin trading

Mục amount là số tiền btc hoặc các coin bên dưới cần chuyển

From là từ exchange nếu tiền đang ở exchange, lending nếu tiền ở lending.

Account to là tới margin để ký quỹ

Ngược lại khi chuyển từ margin tới các thị trường khác cũng vậy.

III – Hướng dẫn thực hiện lệnh long:

 • Định nghĩa: long là lệnh dùng số tiền btc được vay hiển thị ở mục buy để mua coin.
 • Áp dụng khi đoán giá sẽ tăng.
 • Thao tác thực hiện giống mua exchange
 • Chốt lệnh bằng cách bán số coin ở trạng thái lệnh long
 • Ví dụ đoán giá ETH lên ta thực hiện một lệnh long ở 0.0115 với long số coin 100 coin khi đó nếu giá lên 0.0120 ta lãi muốn chốt ta thực hiện bán 100 coin ở 0.0120. nếu giá xuống 0.0110 ta lỗ thực hiện mua trả với số btc hiện có ở mục buy, số coin còn lại của lệnh mới close.

IV – Hướng dẫn thực hiện lệnh short:

 • Định nghĩa: là dùng số coin được vay hiển thị ở mục sell để bán khống coin
 • Áp dụng khi đoán giá sẽ giảm
 • Thao tác thực hiện giống sell exchange
 • Chốt lệnh bằng cách mua trả lại số coin đã vay, hiển thị ở trạng thái lệnh short
 • Ví dụ. đoán giá ETH sẽ xuống thực hiện lệnh short ở 0.0125 với số coin 100 coin, khi đó giá xuống  0115 ta lãi và thực hiện chốt lệnh bằng cách mua trả lại 100 coin đã short. Nếu giá lên 0.0130 ta lỗ vậy ta dùng số btc hiện có ở mục buy để mua số coin trả lại sau đó close.

Hạn chế thưc hiện close vì close là chốt lệnh nhanh ko kiểm soát được giá chốt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *