RankingBall Airdrop – Nhận Free 200 RBG Tokens | Airdrop & Bounty Devtev

 1. Start  Telegram bot.
 2. Join their Telegram group.
 3. Điền ví MEW
 4. Điền email -> vào mail xác nhận
 5. Nó hiện ra cái link video -> click vào xem (xem hết video thì cái nút dưới video sẽ click dc)
 6. You will get 60 RBG tokens.
 7. Quay lại BOT -> Click “Unlock RBG” 
 8. Like Facebook page. (+50 RBG)
 9. Follow  Twitter. (+50 RBG)
 10. Follow  Steemit. (+40 RBG)
 11. Và click vào /submit_like_facebook,…. để submit thông tin.
 12. Click n “Apply for KYC” ở  bot -> submit your KYC details.
 13. Phải submit KYC để có thể nhận tokens về ví

mmo,kiem tiền online,produc launch, affiniateairdrop, bounty, coin free,review, devtev

Nhớ Follow mình để Update các dự án Hot nha !!

👉Danh sách hơn 500 dự án Hot Update hàng ngày : LINK

Kết quả hình ảnh cho telegram

Kết quả hình ảnh cho youtube

Review, Airdrop, Bounty

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *